Pomiń dostępne kursy

Dostępne kursy

Materiały pomocnicze dla studentów którzy uczestniczą w zajęciach laboratoryjnych z Sieci Komputerowych I w sali F-702 lub F-604

Materiały pomocniczne do zajęć

Prowadzący: dr inż. Marek Bolanowski

Materiały do realizacji prac dyplomowych

Materiały pomocnicze do zajęć Sieci komputerowe,

Kurs opisuje uruchomienie w systemie Solaris przydatnych usług taki jak np. platforma AMP, serwer Jumpstart czy też serwer SAMBA.

Materiały pomocnicze dla studentów którzy uczestniczą w zajęciach laboratoryjnych w sali E108

Materiały pomocnicze dla studentów którzy uczestniczą w zajęciach laboratoryjnych w sali E108

W ramach przedmiotu prowadzonego przy współpracy z producentem Alcatel-Lucent zostanie przedstawiona tematyka konwergencji w systemach telekomunikacyjnych. Wielu inżynierom pojęcie konwergencji jest znane teoretycznie, ale wciąż brakuje doświadczeń pokazujących, czym konwergencja jest w praktyce, jak ją osiągnąć i jakie korzyści odnosi się
z jej wdrożenia. Przedmiot ten daje studentom praktyczną wiedzę o budowaniu systemów konwergentnych. W toku zajęć opieramy się o najnowsze osiągnięcia techniczne Alcatel-Lucent, ale zdobyta wiedza o technologiach konwergentnych ma charakter uniwersalny.

Materiały pomocnicze do wykładu i laboratorium: Projektowanie i eksploatacja sieci komputerowych II.

Materiały pomocnicze do wykładu i laboratorium: Projektowanie i eksploatacja sieci komputerowych.

Kurs dedykowany dla studentów którzy chcą pogłębić swoją wiedzę z zakresu tworzenia złożonych systemów komunikacyjnych.

Projektowanie systemów i sieci komputerowych (3EFS-DI)

Zarządzanie sieciami komputerowymi bazującymi na otwartych standardach